Senin, April 21, 2014

KUMPULAN SOAL MATERI PENALARAN LOGIKA,ANALOGI,SINONIM DAN ANTONIM


Penalaran Logika
1.      Dalam penalaran logika ada 2 jenis penalaran,yaitu…
a.      Induktif dan Deduktif *
b.      Generalisasi dan Induktif
c.       Prediksi dan Deduktif
d.      Generalisasi dan Prediksi

2.      Suatu pernyataan yang umum diuji dengan premis-premis khusus, disebut dengan penalaran ….
a.      Deduktif
b.      Induktif*
c.       Sebab - akibat
d.      Prediksi

3.      Kemarin matahari terbit di timur, Hari ini matahari terbit di timur. Kesimpulan dari contoh kalimat induktif diatas adalah…
a.      Matahari terbit
b.      Matahari terbit dari timur
c.       Kemarin matahari dari terbit
d.      Besok matahari bakal terbit dari timur *

4.      Bentuk penalaran induktif dimana kesimpulan mengenai suatu akibat dari suatu keadaan dibuat berdasarkan sebab yang diketahui, merupakan definisi dari …
a.      Sebab – akibat *
b.      Generalisasi
c.       Analogi
d.      Prediksi

5.      Apakah yang dimaksud dengan Prediksi…
a.      Pengambilan kesimpulan mengenai apa yang terjadi dimasa depan, berdasarkan pengamatan yang dilakukan saat ini *
b.      Pengambilan kesimpulan yang diambil berdasarkan pengetahuan suatu kelompok tertentu
c.       Pengambilan kesimpulan berdasarkan kejadian masa lampau, berdasarkan pengamatan tertentu
d.      Pengambilan kesimpulan berdasarkan opini orang lain

Analogi
6.      Mata : Lihat  = Lidah : …
a.      Cium
b.      Dengar
c.       Raba
d.      Rasa *

7.      Mengantuk : Tidur = Olahraga : …
a.      Mandi
b.      Lari *
c.       Makan
d.      Bicara

8.      Ikan : Berenang = Kuda : …
a.      Rintangan
b.      Sirkuit
c.       Hambatan
d.      Jalan *

9.      Jamu : pahit = sirup : …
a.      Panas
b.      Air *
c.       Batu
d.      Api

10.  Seminar : …
a.      Sarjana  *
b.      Peneliti
c.       Seniman
d.      Perpustakaan

Sinonim
11.  Persamaan kata dari INTERUPSI ialah …
a.      Penyelaan*
b.      Penulisan
c.       Penghasilan
d.      Penundaan

12.  Persamaan KOMITMEN  ialah ….
a.      Perjanjian
b.      Persamaan
c.       Kesepakatan*
d.      Ketaatan

13.  Persamaan KOALISI ialah …
a.      Persetujuan
b.      Penggabungan *
c.       Perbandingan
d.      Persamaan

14.  Persamaan FOBIA ialah ….
a.      Perasaan
b.      Rasa Takut *
c.       Mimpi Buruk
d.      Tidak bias tidur

15.  Persamaan EVALUASI ialah …
a.      Ujian
b.      Pelajaran
c.       Perbandingan
d.      Penilaian *

Antonim
16.  Lawan kata MENCATAT ialah …
a.      Menghapus *
b.      Renovasi
c.       Mengurus
d.      Menciut

17.  Lawan kata ASLI ialah …
a.      Tiruan *
b.      Orasinil
c.       Autentik
d.      Murni

18.  Lawan kata GAGAL ialah …
a.      Batal
b.      Berguna
c.       Berhasil *
d.      Bahaya

19.  Lawan kata GRATIS ialah …
a.      Bayar
b.      Hutang *
c.       Tunai
d.      Lunas

20.  Lawan kata JUMBO ialah …
a.      Besar
b.      Super
c.       Kecil  *
d.      Bangkok


Daftar Pustaka :
tentir mppkt B fakultas kedokteran UI 2013 oleh Gede Nyoman jaya nuraga
Kumpulan soal TPA 

WiL Te~Amo © 2008 Por *Templates para Você*